DLe-aE!

GOALS - selgus eesmärkides

Tähendus: muuta tarneahel oluliselt efektiivsemaks, vähendamaks kaubaliikumisega seotud ökoloogist jalajälge

Väärtuspakkumine: Mis on selle initsiatiivi tähendus, kuidas see ühiskonnale väärtust loob. (One pager ja slaidid)

 

Eesmärk 2020: Eestis toimib multimodaalne tarneahela andmevahetusplatvorm

Edukuse kriteeriumid:

 • platvormiga liitunud klientide arv > 300

 • platvormiga liitunud teenuste arv > 15

 • klientide rahulolu > 60

 • kaasatud vahendeid > 1 000 000 MEUR

Olulisemad kontrollpunktid:

08.04 - järelvalvenõukogu koosolek, vaheetapi tulemuste ülevaatus. Edukuse kriteeriumid:

 • initsiatiiviga liitunud klientide arv (MOU) > 25

16.04 - kuuülevaatus

 • Toimib liidestus Tallinki ja 3 transpordi ettevõte vahel

 • DLe-ga on liitunud olulisemad Eesti logistika teenust pakkuvad rakendused - Qstep, Waybiller, MobiCarnet, Xspeed, Baltilogistika

 • Koostööd on alustatud ühe globaalse teenusrakendusega - CargoOne

   

 

NORMS - lihtsad ja selged mängureeglid

Tööriistakast - kuidas me otsuseid teeme

 • Arendusprotesss

 • hommiku kohvinurk - teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10:00-10:30

  • sõltuvused ja kiire info

 • nädala planeerimiskoosolek - esmaspäev kell 08:15

  • mis saab tehtud

 • nädala retro - reede kell 14:00

  • mis hästi

  • mis vajab parendamist

 • Kuu ülevaatus - vahekokkuvõte

 • Kvartali planeerimine - release management

 • MOU - meie mängureeglid

 • EXO - kuidas me kiiresti kasvame

ROLES - selgus, kes kuidas panustab

Organisatsioon:

 • Olulised kontaktid

 • Meeskonna rollid ja vastutused (teenuse sisu)

  • Customer Experience Team (Andres) - luua klient ja disainida teenus (turundus ja müük)

   • teenusega liitunute arvu kasv Y2Y

   • kliendiväärtus

  • Service Delivery Team - tagada teenuse suurepärane kättesaadavus moel, et see ületaks kliendi ootusi. Täita kliendile antud lubadus (CET)

   • Revenue EUR

   • Operational Profit EUR

   • NPS

  • Technical team (Heiti) - luua teenusmeeskonnale võimekus osutada suurepärast teenust

   • EBITA EUR

   • Cash EUR

   • HI